Настава во природа-Охрид V

 

 На петтиот ден од настава во природа (12.05.2023) го напуштивме хотелот и направивме обиколка низ чаршијата во Охрид.   Ги посетивме Билјанините извори и  под убавите сенки игравме заеднички игри. Потоа се упативме кон градот Битола и го посетивме археолошкиот локалитет Хераклеа.   Тоа беше нашата последна посета и  се вративме дома во Скопје.Овие пет дена  беа возбудливи и интересни за сите нас.Автор: Ангелина Трпковска V-1
Уредник: Михаела Димчова IX-2


Popular posts from this blog

Мојот живот за време на пандемија

Едно поинакво лето

Училишни спомени

Нашето ново катче

„Тумбуфафа и истражувачите“ - разговор со Андреј Лефтеров

Државен натпревар по географија