Posts

Showing posts from February, 2023

Проект- Особини на животни и растенија

Image
Автори: Јана Ангелова и Клара Мишокова IV-3 Уредник: Сара Ангелова IX-3  

The music theif

Image
  The cassette is thrown into the Walkman, the music rolling out of it and into your ears, filling your blood, your every cell with electricity. The gas petal of the car is stepped on as the car starts moving faster and faster hitting it’s limits. The target of the heist is located and as the building is reached the music starts being painfully slow, as he moves through the people with ease but caution. As the music starts gaining back a much stronger and faster rhythm, he realizes the enemy has caught on his presence. He starts walking faster, every fiber of his body preparing for what’s next. His arm is caught, and he dodges making a hook and crashing to the opponent’s jaw.   People freeze. He runs toward the wall bouncing off on it, physics doing its thing and he is met with the terrified eyes of the person behind the cash register. Its crazy to think how eyes can tell us more, about the actual person, their whole soul and being. Its crazy that you can tell almost anything when ther

Поблиску до ѕвездите

Image
  Секогаш ги сакав ѕвездите но никогаш не знаев нешто многу во полето на астрономијата. Нивната светлина беше секогаш привлечна. Опколена од многуте улици каде не можеше да пркне, се свиваше како црно маче низ ноќта, стануваше малечко клопче кое се фокусираше на едно нешто. Седев и се џарев во нив. Од љубопитноста, желбата , извира слатка недопрена милост. Се прашував дали ако се качиш повисоко си поблиску до ѕвездите. До спомените. До луѓето што заминале и нема да се вратат. До тивките пријателки на ноќта. Го дишам воздухот на иднината.Но сега немам повеќе време за да погледнам во небото. Немам повеќе време за мирно да седам и да мислам џарејќи се во ѕвездите. Сега сум единствен дел,единствена точка од од соѕвездијата кои се распрснуваат правејќи го Млечниот Пат. Сватив дека вселената секогаш ќе биде дел од нас исто како ѕвездите. Тие се секогаш со нас и нашите спомени.Засекогаш.Тоа е мојата мала испревртена вистина. Совршената недефинираност за ѕвездите што ми ја кажа токму ти, пред