На час по Дизајн II

 На вториот час по предметот Дизајн според изработениот цртеж на одреден дизајн   од хартија изработувавме модел со кој ја облекувавме нашата изработена кукла од хартија.   

Автор: V-1
Уредник: Михаела Димчова IX-2


Popular posts from this blog

Мојот живот за време на пандемија

Едно поинакво лето

Училишни спомени

Нашето ново катче

„Тумбуфафа и истражувачите“ - разговор со Андреј Лефтеров

Државен натпревар по географија