NOTRE ÉCOLE

 Активностите од Франкофонскиот клуб се сеуште во тек.Го продлабочуваме нашето знаење за јазикот преку интересни активности и средби.Ова е една од многуте презентации кои ги направивме ние,учениците од франкофонскиот клуб. Се надеваме ви го привлече вниманието.


Изработка 
Учениците од франкофонскиот клуб

Popular posts from this blog

Мојот живот за време на пандемија

Едно поинакво лето

Училишни спомени

Нашето ново катче

„Тумбуфафа и истражувачите“ - разговор со Андреј Лефтеров

Државен натпревар по географија